Loader
Home »   ...  » Zrównoważony rozwój / KAITEKI

Zrównoważony rozwój / KAITEKI

Firma Mitsubishi Chemical Advanced Materials przyznaje, że zrównoważony rozwój jest kluczowym wyzwaniem, i że globalna społeczność biznesowa ma do odegrania ważną rolę.  Zrównoważenie wymagań społecznych i środowiskowych z ekonomiczną równowagą jest niezbędne do wypełnienia naszej roli w społeczeństwie przyszłości.

 

Nasz wkład w “Realizowanie KAITEKI”

Jako członek Mitsubishi Chemical Group Corporation (grupy MCGC) wyrażamy nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez wizję Realizowania KAITEKI”. 

KAITEKI jest zdefiniowana jako zrównoważony stan, komfortowy dla ludzi, społeczeństwa i Ziemi, wykraczający poza ramy czasu i pokoleń. W języku japońskim KAITEKI oznacza komfort.

Więcej informacji na temat wizji KAITEKI znajdziesz na stronie MCGC.

 

Zrównoważone podejście zarządzanie KAITEKI

Dzięki wdrożeniu zarządzania KAITEKI dokładamy wszelkich starań, aby wizja KAITEKI stała się centrum wszystkich naszych działań.  

Celem zarządzania KAITEKI jest dążenie do zrównoważenia trzech podstawowych wymiarów naszej działalności: zarządzania ekonomią (Management of Economics, MOE), zarządzania technologią (Management of Technology, MOT) oraz zarządzania zrównoważonym rozwojem (Management of Sustainability, MOS). 

Będziemy stosować kryteria decyzji MOS zrównoważony rozwój, zdrowie, komfort aby zidentyfikować nowe działania tworzące wartości i wprowadzimy wskaźniki celu MOS do pomiaru postępu.

 

KAITEKI nowe podejście do istniejących wartości

Mitsubishi Chemical Advanced Materials jest mocno zaangażowany w bezpieczeństwo pracowników i koncentruje się na produkcji materiałów najwyższejjakości. Jako innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne i poprzez swoje produkty i usługi Mitsubishi Chemical Advanced Materials pomaga chronić i poprawiać jakość życia i środowiska . Projektujemy produkty i realizujemy procesy redukujące zużycie zasobów i spełniające globalne standardy , zmniejszając z czasem wpływ naszych działań.

Odpowiedzialność i etyka

Zobowiązujemy się do postępowania zgodnie z zasadami etyki we wszystkich naszych działaniach biznesowych i przestrzegania przepisów prawa. Nasze standardy postępowania biznesowego i etyki są zdefiniowane w karcie zachowań korporacyjnych MCHCktóra promuje powszechne zrozumienie zasad i wartości, kierujących zachowaniami naszych pracowników. Uczestnictwo w korporacyjnych programach szkoleniowych w zakresie zgodności zapewnia regularne i ciągłe kształcenie mające na celu zagwarantowanie kompleksowego zrozumienia standardów etycznych w naszych globalnych zespołach.

Globalna polityka podatkowa

Nasza globalna polityka podatkowa, mająca spełniać wymogi punktu 19 paragraf 19(2) brytyjskiej ustawy budżetowej z 2016, jest dostępna po kliknięciu poniższego odsyłacza.

Globalna polityka podatkowa Mitsubishi Chemical Holdings

Contact