Loader
Home »   ...  » Zrównowazony rozwój » Srodowisko

Środowisko

Mitsubishi Chemical Advanced Materials angażuje się w usprawnienia ekonomiczne i społeczne mające na celu zapewnienie zrównoważonej przyszłości w społecznościach, w których prowadzimy działalność.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w najbardziej czysty i wydajny sposób. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w stałe usprawnianie programów oraz inicjatyw dla zapewnienia dobrego życia sąsiadom i lokalnym społecznościom.

Inicjatywy związane z ograniczeniem odpadów to kluczowa zasada ekologiczna firmy Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Wszystkie odpady generowane w trakcie produkcji lub przez dostawców są aktywnie wykorzystywane ponownie, przetwarzane lub utylizowane w znanych źródłach. Klientom generującym odpady również przekazywane są założenia programu, aby łańcuch dostaw Mitsubishi Chemical Advanced Materials funkcjonował zgodnie z procedurami ekologicznymi. Ma to kluczowe znaczenie w odniesieniu do wykorzystywania przez klientów okresów eksploatacji naszych produktów.

Zużycie energii jest mierzone z celem redukcji lub poszukiwania alternatywnego zastosowania na miarę możliwości. Mitsubishi Chemical Advanced Materials przyczynia się do ekologicznego wykorzystywania energii, wody i surowców. Wykorzystujemy te zasoby bardziej wydajnie i skutecznie. Lepsza wydajność ekologiczna jest potrzebna i uzyskiwana w naszych procesach oraz produktach. Wynika to z badań i rozwoju w połączeniu z nowymi technologiami, co powoduje zapobieganie oraz zmniejszenie emisji, odpadów i zapewnia kontrolowanie hałasu.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials wdraża skuteczne systemy zarządzania ekologicznego, aby zapewnić wsparcie dla pracowników w zakresie postępowania w sposób uwzględniający środowisko naturalne.  Angażujemy się w poprawę jakości życia wszędzie, gdzie to możliwe.

Contact