Loader
Home »   ...  » Zrównowazony rozwój » REACH

REACH

Legislacja REACH – rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń w zakresie substancji chemicznych 

REACH to rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dotyczące środków chemicznych i ich bezpiecznego użytkowania (WE 1907/2006), które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Rozporządzenie dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz ograniczeń w odniesieniu do substancji chemicznych.

Rejestracja substancji chemicznych w ramach REACH jest obowiązkowa dla każdego producenta i importera w UE, który wprowadza substancje chemiczne do UE.

Wyprodukowane lub zaimportowane środki chemiczne w ilości 1 tony lub więcej rocznie przez każdego producenta / importera automatycznie podlegają procedurze REACH.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials produkuje półwyroby i części gotowe z tworzyw sztucznych. Te produkty są traktowane jako artykuły i w konsekwencji nie podlegają bezpośrednio REACH, co oznacza, że nie trzeba ich rejestrować. Polimery stosowane w procesie produkcji tych półwyrobów i gotowych części są zwolnione z rejestracji i oceny. Monomery oraz inne powiązane substancje stosowane do produkcji tych polimerów muszą jednak być zgodne z tym rozporządzeniem. Oprócz polimerów bazowych, większość tworzyw sztucznych dostępnych w handlu również zawiera dodatki i w związku z tym są one traktowane jako preparaty, których substancje muszą być rejestrowane, oceniane, a w razie potrzeby musi zostać udzielone zezwolenie.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials jest „użytkownikiem niższego poziomu”, który musi uzyskać właściwe informacje o produkcie od swoich dostawców. Dotychczas firma Mitsubishi Chemical Advanced Materials otrzymywała potwierdzenie od wszystkich dostawców, że monomery i dodatki stosowane w produkcji półwyrobów firmy Mitsubishi Chemical Advanced Materials w UE zostały zarejestrowane wstępnie przed 1 grudnia 2008 r. w ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów). Oznacza to, że te monomery i dodatki mogą być nadal dostępne w okresie, kiedy producent lub importer substancji w Unii Europejskiej przygotowuje dokumentację do rejestracji tej substancji.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials aktywnie współpracował w zbieraniu danych, które będą potrzebne dostawcom substancji chemicznych stosowanych w produkcji w celu opracowania raportu bezpieczeństwa chemicznego, czyli dokumentu wymaganego w ramach dokumentacji rejestracyjnej. Te dane składają się głównie z informacji o zastosowaniu i możliwym narażeniu ludzi oraz środowiska naturalnego na substancje chemiczne i zostały one przekazane do dostawców substancji chemicznych stosowanych w produktach Mitsubishi Chemical Advanced Materials.

Contact