Loader
Home »   ...  » Zrównowazony rozwój » Dazenie do jakosci

Dążenie do ciągłej poprawy jakości

Mitsubishi Chemical Advanced Materials angażuje się w doskonalenie działalności gospodarczej przez liderowanie, najlepsze praktyki oraz całkowite zorientowanie na klienta.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials ma akredytację na podstawie normy IS0 9001:2008 w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji, sprzedaży i dystrybucji.

Akredytacja według tej normy zapewnia, że nasza organizacja ma procesy oraz procedury dedykowane zapewnieniu wymaganej jakości usług. Zarządzanie jakością rozpoczyna się od kontroli surowców oraz doboru dostawców, których produkty spełniają stale wysokie normy jakości.

Wszystkie procesy są kontrolowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności oraz zapewnienia, że produkty i usługi spełniają uzgodnione wymagania klienta. Kompleksowa metodologia jest stosowana w celu optymalizacji procesów usprawnień.

Naszym celem jest zarządzanie, kontrolowanie, analizowanie oraz precyzyjne dostosowanie wszystkich procesów biznesowych. Lepsza wydajność procesów, zmniejszenie wersji, zachowanie stałej jakości wszystkich efektów końcowych powoduje zmniejszenie kosztów, większe zyski, zapewnienie jakości produktu, co z kolei zapewnia większe zadowolenie klientów i pracowników.

Skupienie się na sukcesie klienta jest kluczową wartością wpływającą na wszystko, co robimy. Takie podejście wzmacnia nasze przekonanie, że misja jakości Mitsubishi Chemical Advanced Materials stanowi podstawę budowy silnych relacji z klientem. Reagowanie na potrzeby klientów jest ważne dla firmy Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Te informacje z zakresu zarządzania relacjami przyczyniają się do poprawy postępowania, procesów i produktów, dzięki czemu klienci bardziej cenią produkty Mitsubishi Chemical Advanced Materials oraz wszystkie systemy wspomagające. Regularna komunikacja z klientami pomaga nam dopasować usługi firmy Mitsubishi Chemical Advanced Materials do oczekiwań klientów.

Nasze zaangażowanie w maksymalną jakość to podstawa stałego rozwoju całego personelu Mitsubishi Chemical Advanced Materials.  Cały czas szukamy lepszych sposobów szkoleń oraz wzmocnienia świadomości wszystkich pracowników w odniesieniu do naszego dążenia do zachowania i poprawienia norm jakości. Bardzo pozytywnie wpływa to na wszystkie aspekty jakości.

MCAM's Global EHS and Business Excellence Policy

Contact