Loader
Home »   ...  » Zrównowazony rozwój » Bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

W firmie Mitsubishi Chemical Advanced Materials bezpieczeństwo jest wartością.

Misją związaną z bezpieczeństwem w firmie Mitsubishi Chemical Advanced Materials dla wszystkich pracowników jest „Robię to, ponieważ dbam o nasze bezpieczeństwo i dobre samopoczucie”.

To proste stwierdzenie jest oparte na wielu programach szkoleniowych i nauczania. Inicjatywy związane z postępowaniem, ocena ryzyka, globalne raportowanie wypadków i incydentów oraz inicjatywy nauczania są dostosowywane w całej organizacji Mitsubishi Chemical Advanced Materials.

Wszystkich pracowników zachęca się do identyfikowania i zgłaszania niebezpieczeństw w ich miejscu pracy. Poziom zagrożenia zidentyfikowany na podstawie jakościowych ocen ryzyka można zmniejszyć, a nawet wyeliminować. Program bezpieczeństwa Mitsubishi Chemical Advanced Materials nie ma równego sobie priorytetu, ponieważ celem jest wykonywanie wszystkich zadań bez urazów.  Bezpieczna praca to warunek zatrudnienia, który jest wartością wspólną dla wszystkich pracowników Mitsubishi Chemical Advanced Materials.

Każdy zakład Mitsubishi Chemical Advanced Materials zachęca się do opracowania zasad bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników stałych i tymczasowych, w tym wykonawców zewnętrznych. Zapewnia to ustalenie odpowiedzialności we wszystkich aspektach bezpieczeństwa. Określone oceny ryzyka służą do opracowania procedur awaryjnych, które są regularnie analizowane w ramach zaawansowanego audytu. Problemy są zgłaszane i korygowane.

Pracownicy Mitsubishi Chemical Advanced Materials mogą zostać koordynatorami ds. bezpieczeństwa, analitykami ryzyka, specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej i kierownikami, specjalistami ds. ergonomii i 5S, trenerami postępowania dla współpracowników w ramach naszych dążeń, aby firma była bezpiecznym miejscem dla każdego i dla wszystkich.

Pracownicy realizują te wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, ponieważ „robimy to ze względu na dbanie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie” dla nas i innych.

Contact