Loader
Home »   ...  » Przemysl » Przemysl spozywczy

Przetwórstwo żywności i urządzenia do pakowania

Sektor produkcji i pakowania żywności wymaga specjalnych materiałów i rozwiązań ze względu na wrażliwość środowiska oraz poziom regulacji.  Asortyment produktów Mitsubishi Chemical Advanced Materials  obejmuje  różne materiały opracowane specjalnie do kontaktu z żywnością.  Nasze rozwiązania  mają na celu  zmniejszenie kosztów konserwacji oraz zwiększenie produktywności urządzeń do pakowania, również w przypadku towarów innych niż żywność lub materiałów farmaceutycznych.

Korzyści dla klienta

  • Dostępność materiałów zgodnych  z wymaganiami dla żywności skraca czas certyfikacji dla instalacji oraz oferuje bezpieczeństwo projektowania;
  • Lepsza produktywność i dłuższy okres eksploatacji produktu
    • Mniejsze tarcie i zużycie materiału
    • Skład samosmarowny zmniejsza koszty konserwacji urządzeń
  • Lepsze możliwości projektowania oraz wyższy poziom automatyzacji ze względu na niski współczynniki liniowej rozszerzalności cieplnej materiału (CLTE) oraz mniejsze tolerancje wymiarowe;
  • Specjalny sposób magazynowania, np. materiały zgodne z 3-A Sanitary-Dairy, umożliwiają dłuższy czas przechowywania ze względu na niższy poziom zanieczyszczenia

Utworzenie  i wprowadzenie nowej rodziny materiałów "przystosowanych do żywności" - oznaczonych jako FG (Food Grade) wynika z badań poziomu migracji poszczególnych substancji wykonywanych przez Mitsubishi Chemical Advanced Materials oraz zapewnia klientom nie tylko oszczędność czasu podczas właściwych badań zastosowań, ale również korzyść identyfikowalności w całym łańcuchu dopstaw oraz kontrolowanie procesu produkcji zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP). Zapewniona jest również maksymalna higiena i brak zanieczyszczeń żywności stykającej się z materiałami Mitsubishi Chemical Advanced Materials.

Usługi i materiały

Mitsubishi Chemical Advanced Materials dostarcza półprodukty oraz części gotowe dla firm światowych  z rynku przetwarzania żywności i opakowań. Nasz zespół serwisu technicznego  jest gotowy  pomóc  w dostarczeniu niezbędnych informacji,  takich jak dane odporności chemicznej  oraz ustalenie właściwego materiału dla danego zastosowania.  Oczywiście certyfikaty zgodności z żywnością  będą wydawane dla wybranych produktów.

UE 10/2011

Mitsubishi Chemical Advanced Materials oferuje szeroki zakres półwyrobów zgodnych z dyrektywną UE 10/2011 dla branży spożywczej.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przepisów oraz naszej nowej i całkowicie przebadanej rodziny produktów, kliknij tutaj!

Formowanie wtryskowe

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach z zakresu formowania wtryskowego?

 


Dowiedz się więcej

Contact