Loader
Home »   ...  » Przemysl » Przemysl elektroniczny i elektrotechniczny

Półprzewodniki i elektronika

Produkcja chipa IC wymaga bardzo specjalistycznego sprzętu, funkcjonującego w wielu różnych wymagających środowiskach, takich jak:        

 • plazma w próżni;
 • podwyższona  temperatura;
 • kontakt z bardzo żrącymi roztworami;
 • narażenie na działanie wielu bardzo agresywnych środków chemicznych

Firma Mitsubishi Chemical Advanced Materials EPP opracowała materiały spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie produkcji płytek półprzewodnikowych przy stałym niewielkim zanieczyszczeniu, skupiając się na dostarczeniu rozwiązań niskokosztowych w porównaniu do materiałów tradycyjnych takich jak kwarc i ceramika.  Materiały Mitsubishi Chemical Advanced Materials są zaprojektowane do zastosowania w procesie produkcji płytek półprzewodnikowych.

Korzyści dla klienta

 • Dokładna kopia materiałów dostępna w dowolnym miejscu na świecie;
 • Szeroki wybór materiałów, wsparcie konstrukcyjne oraz możliwości badań;
 • Możliwość obróbki mechanicznej w celu zapewnienia użycia w zastosowaniach szybkoobrotowych NPI;
 • Najbardziej rozbudowany asortyment materiałów opracowanych specjalnie do zastosowania w narzędziach do przetwarzania na mokro;
 • Globalny lider w produkcji materiałów do zastosowań pierścienia CMP, w tym Techtron® PPS, globalny standard w zastosowaniach CMP.
 • Materiały są przystosowane do opłacalnego i skutecznego zastosowania w narzędziach do przetwarzania suchego, np. wytrawiania, chemicznego osadzania z fazy gazowej i implantacji jonów.

Materiały i zastosowania

Materiały Zastosowania
 • Pierścienie CMP
 • Zastosowanie w komorach wytrawiania i chemicznego osadzania z fazy gazowej
 • Zastosowania do użytkowania płytek półprzewodnikowych
 • Zastosowania strukturalne do przetwarzania na mokro
 • Komponenty do przetwarzania na mokro     
 • Okładziny kontenerów magazynowych do środków chemicznych HP i wody                                  

Formowanie wtryskowe

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach z zakresu formowania wtryskowego?

 


Dowiedz się więcej

Badania końcowe

Mitsubishi Chemical Advanced Materials EPP oferuje materiały, które można specjalnie wybrać pod kątem spełnienia unikalnych potrzeb w każdych zastosowaniach z gniazdami.

Więcej informacji

 

Contact