Loader
Home »   ...  » Wsparcie » Informacje o odpornosci chemicznej

Nasza karta charakterystyki odporności chemicznej zawiera informacje o środkach chemicznych i płynach o których wiadomo, że niszczą lub są kompatybilne z wymienionymi materiałami Mitsubishi Chemical Advanced Materials.

W przypadku naszej bazy danych należy uwzględnić informacje podane w wytycznych. Aby uzyskać więcej informacji specjalnych, należy skontaktować się z nami.

Konstrukcyjne tworzywa sztuczne Mitsubishi Chemical Advanced Materials - Karta charakterystyki odporności chemicznej

Legenda

Wskaźniki odporności:

A    :    odporny. Niewielka zmiana ciężaru lub jej brak. Nieduży wpływ na właściwości mechaniczne. Ogólnie przystosowany do zastosowań praktycznych.
B    :    częściowo odporny. Z czasem występuje wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych oraz zmiana wagi. W wielu przypadkach krótkie narażenie na działanie można traktować jako dozwolone.
C    :    nieodporny.  Po krótkim czasie materiał nosi wyraźne ślady użytkowania (znaczne zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej i zmiana ciężaru). Stosowanie materiału w tych warunkach nie jest zalecane.
O    :    materiały z tworzywa sztucznego rozpuszczają się w środkach chemicznych.

Stężenie (%):
liczba, np. 20, wskazuje „20 g substancji rozpuszczonej na 100 g roztworu wodnego” (20 % ciężaru).
UD    :    nierozcieńczony (czysty technicznie środek chemiczny)
SS    :    nasycony roztwór wodny (w temp. 23°C)
CA    :    dostępny w handlu

Temperatura (°C):
RT    :    temperatura pokojowa (15 – 25 °C).

* Wskaźniki odporności podane dla Ertalon®/Nylatron® i Ketron® PEEK są przede wszystkim obowiązujące dla produktów niewzmacnianych. W zakresie produktów wzmacnianych włóknem szklanym (Ertalon® 66-GF30 i Ketron® PEEK GF-30) należy zauważyć, że bardziej ulegają zniszczeniu pod wpływem roztworów wodnych niż produkty niewzmacniane. Dlatego zalecane jest badanie wstępne w danych warunkach pracy.

Podane powyżej wskaźniki odporności, są oparte na danych dostawcy surowca oraz literaturze związanej z odpornością chemiczną tworzyw sztucznych, są tylko wytycznymi i nie stanowią alternatywny dla bieżących badań. Dlatego w praktyce zaleca się wykonanie badań wstępnych prototypów w rzeczywistych warunkach pracy w celu oceny ostatecznej przydatności wybranych materiałów z tworzywa sztucznego do własnych zastosowań.
 

Contact