Loader
Home »   ...  » Wsparcie » Informacje o odporności chemicznej

Nasza karta charakterystyki odporności chemicznej zawiera informacje o środkach chemicznych i płynach o których wiadomo, że niszczą lub są kompatybilne z wymienionymi materiałami Mitsubishi Chemical Advanced Materials.

W przypadku naszej bazy danych należy uwzględnić informacje podane w wytycznych. Aby uzyskać więcej informacji specjalnych, należy skontaktować się z nami.

Konstrukcyjne tworzywa sztuczne Mitsubishi Chemical Advanced Materials - Karta charakterystyki odporności chemicznej

ConcentrationTemperature Duratron® PBI Duratron® PAI Duratron® PEI Ertacetal® C / Acetron® (POM-C) Ertacetal® H / Acetron® (POM-H) Ertalon® / Nylatron® * (PA) Ertalyte® (PET) Fluorosint® (PTFE) Ketron® PEEK * Quadrant® 1000 PC PE 500 / TIVAR® Quadrant® 1000 PSU Quadrant® PPSU Symalit® 1000 PVDF Techtron® HPV PPS
Acetaldehyde - CH3CHO
Chemical Group Aldehydes / Ketones
UD RT A C A A C A C A
40 RT A A A A A A C A C A
Acetamide - CH3CONH2
Chemical Group Amides
50 RT A A A A A
50 140 B C O C A A C C
Acetic acid - CH3COOH
Chemical Group Organic acids
5 RT A A A A A A A A A A A A A A
5 60 A A B A A A A A A A
10 RT B A A B B A A A A A A A A A
10 50 A A C C B A A A A A A A
10 75 A
10 100 C C C C A C C A
20 RT B A B C C A A B A A A A A
20 60 C C C B A A A A A
30 RT B B C C A A A A A A A
50 RT B B C C B A A C A A A A A
50 50 A
50 75 C C C C A A C B A C A
80 RT B C C C B A A C A A A A A
80 60 C C C C A A C A C A
95 RT B C C C C B A A C A A A A A
95 50 C C C C C A A C B C A B A
95 75 C C C C C A A C C A C A
95 90 C C C O C A A C C C
95 200 C O A A C
Acetone - CH3COCH3
Chemical Group Aldehydes / Ketones
UD RT A A C A A A B A A C A C C A
UD 60 C A A C A A C C C A
5 RT A A A A A A A A A A A A A
5 100 B C C C A A C C A A
10 RT A A A A A A A A A A A A A
10 50 A
10 75 C
50 RT A A B A A A A A A A C B A
50 50 A A A A C C A
Acetonitrile - CH3CN
Chemical Group Nitriles
UD RT A A A C A
Acetophenone - C6H5COCH3
Chemical Group Aromatic Hydrocarbons
UD RT A A A A A A A
UD 50 A A C
Acetyl chloride - CH3COCl
Chemical Group Halogenated Hydrocarbons
UD RT A C C A A C A
Acetylbenzene - C6H5COCH3 - C8H8O
Cas Nr 98-86-2 Chemical Group Aromatic Hydrocarbons
Synonyms Methyl phenyl ketone, Acetophenone, Acetylbenzol
UD RT A A A A A A
UD 50 A A C
Acetylbenzol - C6H5COCH3 - C8H8O
Cas Nr 98-86-2 Chemical Group Aromatic Hydrocarbons
Synonyms Methyl phenyl ketone, Acetophenone, Acetylbenzene
UD RT A A A A A A
UD 50 A A C
Acetylene - HCCH - C2H2
Cas Nr 74-86-2 Chemical Group Aliphatic Hydrocarbons
UD RT A A A A A A A A A A A
Acetylene dichloride - ClHC:CHCl
Chemical Group Halogenated Hydrocarbons
UD RT A A C A C A A C A
Acrylic acid - CH2:CHCOOH
Chemical Group Organic acids
UD RT C C C A A C A
UD 30 C O C A A C A
UD 50 C O C A A C A
UD 100 C O C A C
Acrylonitrile - CH2:CHCN
Chemical Group Nitriles
UD RT A A A A A B
Air (at all pressures)
Cas Nr 132259-10-0 Chemical Group Other inorganic chemicals
UD RT A A A A A A A A A A A A A A A
Aliphatic petroleum hydrocarbons
Cas Nr 8002-05-9 Chemical Group Other hydrocarbons (oils, fuels…)
Synonyms Petroleum, Crude oil
CA RT A A A A A A A A A A A A A
Allyl alcohol - CH2:CHCH2OH
Chemical Group Organic acids
UD RT A B A A A B A
Allyl chloride - CH2:CHCH2Cl
Chemical Group Halogenated Hydrocarbons
UD RT B A A C A
Aluminium chloride - AlCl3
Chemical Group Inorganic salt
SS RT B B A A A A A A A A
10 RT A B A A A A A A A A A
10 50 A
10 75 A
10 100 A
Aluminium fluoride - AlF3
Chemical Group Inorganic salt
SS RT A A A A
Aluminium hydroxide - Al(OH)3 - AlH3O3
Cas Nr 21645-51-2 Chemical Group Inorganic bases
SS RT A A A A A A A A A
SS 100 A A A A A A
Aluminium salts
Cas Nr 7429-90-5 Chemical Group Inorganic salt
SS 50 C C A A A A A A
SS 100 C C A A A A A
20 RT B B A A A A A A A A
Aluminium sulphate - Al2(SO4)3 - Al2O12S3
Cas Nr 10043-01-3 Chemical Group Inorganic salt
SS RT B B A B A A A A A A A
5 RT A A A A A A A A A A A A
Amines (aliphatic)
Cas Nr - Chemical Group Amines
UD RT C A A A A A A A B
UD 100 C A A B C
Amino acids
Cas Nr - Chemical Group Organic acids
UD RT A A A A A A
Ammonia (anhydrous gas) - NH3
Cas Nr 7664-41-7 Chemical Group Inorganic bases
UD RT B A A B A A C A A A
UD 100 C C A A C B
UD 200 C C A A
Ammonia (liquified anhydrous gas) - NH3
Cas Nr 7664-41-7 Chemical Group Inorganic bases
UD RT C A A B A A C A C A
UD 70 C A B C A A C A C
UD 200 C A B C
Ammonium acetate - CH3COONH4
Chemical Group Inorganic salt
SS RT A A A A
Ammonium bicarbonate - NH4HCO3 - CH5NO3
Cas Nr 1066-33-7 Chemical Group Inorganic salt
Synonyms Ammonium hydrogen carbonate
SS RT B A A A A A A A A A
Ammonium carbonate - (NH4)2CO3
Chemical Group Inorganic salt
SS RT B A A A A A
10 RT A A A A A A A
50 RT A
50 50 A
50 75 A
50 100 A C C C A A C C A
50 125 A
Ammonium chloride - NH4Cl
Chemical Group Inorganic salt
SS RT B A A A A A A A A A
10 RT A A A A A A A A A A A A A
10 50 A
10 60 C A C B A A A
10 75 A
10 100 A
35 RT A B B A A A A A A A A A
35 100 C C C C A A C C
Ammonium fluoride - NH4F
Chemical Group Inorganic salt
SS RT A A C A A
Ammonium hydroxide - NH4OH
Chemical Group Inorganic bases
UD RT C C C C A A C A C A
UD 80 C C C C A C C A
1 RT A A A A A A A A A A A
10 RT B A A C A C A A C A A A A
30 RT C C A C A C A A C A A A C A
Ammonium muriate - NH4Cl
Cas Nr 12125-02-9 Chemical Group Inorganic salt
Synonyms Ammonium chloride
SS RT B A A A A A A A A A
10 RT A A A A A A A A A A A A A
10 60 C A C B A A A
35 RT A B B A A A A A A A A A
35 100 C C C C A A C C
Ammonium nitrate (fertilizer) - NH4NO3
Cas Nr 6484-52-2 Chemical Group Inorganic salt
10 RT A A A A A A A A A A A A A
Ammonium phosphate (fertilizer) - (NH4)2HPO4
Cas Nr 7783-28-0 Chemical Group Inorganic salt
10 RT A A A A A A A A A A
Ammonium salts
Cas Nr - Chemical Group Inorganic salt
SS RT A A A
10 RT A A A A A A A A A
Ammonium sulphate (fertilizer) - (NH4)2SO4 - H8N2O4S
Cas Nr 7783-20-2 Chemical Group Inorganic salt
10 RT A A A A A A A A A A A A A
Ammonium sulphide - (NH4)2S - N2H8S
Cas Nr 12135-76-1 Chemical Group Inorganic salt
SS RT A A A
20 RT A A A A
Ammonium thiocyanate - NH4SCN
Cas Nr 1762-95-4 Chemical Group Inorganic salt
SS RT A A A A A A A A
Amyl acetate - CH3COOC5H11
Chemical Group Esters
UD RT A B A A A A A C A B B A
UD 100 C C C A A C C
Amyl alcohol - CH3(CH2)4OH
Chemical Group Alcohols / Glycols
UD RT A A A A A A B A A
UD 100 A A A
Amyl chloride - CH3(CH2)3CH2Cl
Chemical Group Halogenated Hydrocarbons
UD RT A A B
Aniline - C6H5NH2
Chemical Group Amines
UD RT A B B B A A A C A C B A
UD 100 A B C C C
Antimony trichloride - SbCl3
Chemical Group Inorganic salt
SS RT C C C A A A A
SS 150 C B O
10 RT C A A A A
50 50 C A A A A
Aqua regia - HNO3+HCl
Chemical Group Inorganic acids
UD RT C C C C C A C C C B
UD 100 C C C C C C C C
Argon - Ar
Cas Nr 7440-37-1 Chemical Group Other inorganic chemicals
UD RT A A A A A A A A A A A A A A A
Aromatic hydrocarbons
Cas Nr - Chemical Group Aromatic Hydrocarbons
UD 80 A A B A A C C C B
Asphalt
Cas Nr 8052-42-4 Chemical Group Other hydrocarbons (oils, fuels…)
Synonyms Bitumen, Road tar
CA RT A A A A A A
CA 100 B B B A

Legenda

Wskaźniki odporności:

A    :    odporny. Niewielka zmiana ciężaru lub jej brak. Nieduży wpływ na właściwości mechaniczne. Ogólnie przystosowany do zastosowań praktycznych.
B    :    częściowo odporny. Z czasem występuje wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych oraz zmiana wagi. W wielu przypadkach krótkie narażenie na działanie można traktować jako dozwolone.
C    :    nieodporny.  Po krótkim czasie materiał nosi wyraźne ślady użytkowania (znaczne zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej i zmiana ciężaru). Stosowanie materiału w tych warunkach nie jest zalecane.
O    :    materiały z tworzywa sztucznego rozpuszczają się w środkach chemicznych.

Stężenie (%):
liczba, np. 20, wskazuje „20 g substancji rozpuszczonej na 100 g roztworu wodnego” (20 % ciężaru).
UD    :    nierozcieńczony (czysty technicznie środek chemiczny)
SS    :    nasycony roztwór wodny (w temp. 23°C)
CA    :    dostępny w handlu

Temperatura (°C):
RT    :    temperatura pokojowa (15 – 25 °C).

* Wskaźniki odporności podane dla Ertalon®/Nylatron® i Ketron® PEEK są przede wszystkim obowiązujące dla produktów niewzmacnianych. W zakresie produktów wzmacnianych włóknem szklanym (Ertalon® 66-GF30 i Ketron® PEEK GF-30) należy zauważyć, że bardziej ulegają zniszczeniu pod wpływem roztworów wodnych niż produkty niewzmacniane. Dlatego zalecane jest badanie wstępne w danych warunkach pracy.

Podane powyżej wskaźniki odporności, są oparte na danych dostawcy surowca oraz literaturze związanej z odpornością chemiczną tworzyw sztucznych, są tylko wytycznymi i nie stanowią alternatywny dla bieżących badań. Dlatego w praktyce zaleca się wykonanie badań wstępnych prototypów w rzeczywistych warunkach pracy w celu oceny ostatecznej przydatności wybranych materiałów z tworzywa sztucznego do własnych zastosowań.
 

Contact